Tweede week van het proces
Nieuwsbrief (week van de 12/12/2022)

Welkom bij de tweede editie van de V-Europe nieuwsbrief over het proces van de aanslagen van 22 maart 2016. Deze nieuwsbrief zal korter zijn, omdat de hoorzittingen alleen op maandag en dinsdag zijn gehouden omwille van de Europese top die van woensdag tot en met vrijdag plaatsvindt. 

Wilt u deze nieuwsbrief per e-mail ontvangen? Aarzel niet om een e-mail te sturen naar Florian Jehin: florian.jehin@v-europe.org.

De afgelopen week 

Maandag 12 december werd opnieuw gekenmerkt door verschillende incidenten. Een plaatsvervangend jurylid heeft zich om medische redenen teruggetrokken, waardoor het aantal ontbrekende juryleden (of plaatsvervangers) op 5 van de 36 komt. De voorzitster heeft de advocaten van de beklaagden gevraagd of zij verweer willen voeren. Alle advocaten hebben het woord gevraagd. De federale aanklagers gingen vervolgens verder met het voorlezen van de akte van inbeschuldigingstelling van pagina 289 tot pagina 412. We zagen dat een twaalftal burgerlijke partijen aanwezig waren. Terwijl Salah Abdeslam afwezig was wegens ziekte, vond de hoorzitting plaats in afwezigheid van alle aangehouden verdachten. De vrijgesproken verdachten, de broers Farisi, bleven wel in de rechtszaal zitten.

Op dinsdag 13 december waren er geen afwezigheden bij de jury. De ochtend werd gekenmerkt door de weigering van twee beklaagden, Salah Abdeslam en Bilal El Makhoukhi, om naar de Justitia te gaan, alsmede door talrijke discussies en verzoeken van de advocaten van de beklaagden om te mogen spreken, die door de voorzitter werden afgewezen. De federale aanklagers waren rond 13.30 uur klaar met het voorlezen van de aanklacht. Vervolgens las de advocaat van Salah Abdeslam, Meester Paci, de verdediging van haar cliënt voor. De zitting werd hierna opnieuw geschorst voor een vraag over de anonimiteit van de politieagenten van de speciale eenheden die de aangehouden verdachten in de gaten hielden. De hoorzitting werd vervolgens rond 17.30 uur geschorst. 

Het proces heeft ongeveer twee dagen achterstand opgelopen. Het voorlopige tijdschema zal worden aangepast op de kalenderpagina kalenderpagina van de website.

De komende week

Maandag 19 december 2022 zal worden gewijd aan de onderwerpen van de verdediging en de vervolging. Op dinsdagochtend worden de nieuwe aanmeldingen van burgerlijke partijen met advocaten behandeld, en daarna de nieuwe aanmeldingen van burgerlijke partijen zonder advocaten. Het verhoor van de verdachten zal dan waarschijnlijk woensdag 21 december 2022 van start gaan met twee dagen achterstand.

Woordenboek

Onderwerp van de verdediging: onderwerpen van de verdediging en de vervolging zijn de mondelinge analyse van de strafzaak door de verdediging en het openbaar ministerie. De verdediging en het openbaar ministerie zetten in grote lijnen hun standpunten uiteen tijdens dit proces.

Akte van verdediging: Een akte van verdediging heeft hetzelfde doel als een pleidooi, maar het is een schriftelijk document dat later aan de jury wordt overhandigd. Het document wordt nog steeds in het openbaar voorgelezen. De advocaat van Salah Abdeslam heeft daarom besloten een akte van verdediging op te stellen, terwijl de andere advocaten alleen een onderwerp van verdediging zullen opstellen.

Ondersteuning en verdediging

V-Europe verleent steun aan elk slachtoffer van terrorisme dat daarom verzoekt. Elke dag is minstens één van onze coördinatoren aanwezig op de proef, in een opvallend wit jasje met het V-Europe-logo op de rug. Laat ze gerust weten dat u er bent als u dit wenst. Meer informatie over onze coördinatoren vindt u op de website van V-Europe, op volgend nummer: +32 10 86 79 98 of per e-mail: info@v-europe.org.

Wilt u verdedigd worden tijdens het proces? V-Europe heeft een groep van advocaten opgericht die de slachtoffers tijdens het proces verdedigen. Guillaume Lys, Nicolas Estienne, Adrien Masset en Sanne de Clerck bundelen hun krachten om u te verdedigen tijdens dit lange proces. Meer informatie hier of per e-mail naar 22-3@v-europe.org.

Komende evenementen van de vereniging

V-Europe organiseert haar eindejaarsbijeenkomst op 17 december 2022 om 10.00 uur in het Résidence Palace. Van 10 tot 12 uur kunt u de advocaten van V-Europe ontmoeten om al uw vragen over het proces te stellen en met andere civiele partijen van gedachten te wisselen. Deze discussie wordt gevolgd door een lunch met andere leden van de vereniging tot 15.00 uur. Interesse in deelname? Stuur een e-mail naar Florian Jehin: florian.jehin@v-europe.org.   

Uw mening is belangrijk voor ons!

Heeft u advies of opmerkingen om de nieuwsbrief te verbeteren? Aarzel niet om een e-mail te sturen naar Florian Jehin: florian.jehin@v-europe.org.

Deuxième semaine du procès
Newsletter résumant la deuxième semaine du procès (12/12/2022)