Juridisch team​

Sinds haar oprichting verdedigt V-Europe de slachtoffers van de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in Zaventem en Maalbeek.

V-Europe heeft sindsdien gestreden voor de totstandbrenging van een wettelijk kader voor schadevergoedingen voor de slachtoffers van de aanslagen.

Het nam deel aan de parlementaire onderzoekscommissie, aan de parlementaire werkzaamheden én staat bovendien de slachtoffers van de aanslagen dagelijks bij in hun lopende procedures en blijft ook steun verlenen.

Omdat terrorisme enkel kan worden bestreden als het wordt aangepakt, heeft V-Europe actief deelgenomen aan verschillende grote terreurprocessen: het proces tegen de schietpartij in de Driesstraat, het proces tegen de aanslag op het Joods Museum in Brussel en vandaag nog het lopende proces tegen de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs.

Met deze strafrechtelijke en juridische ervaring wil V-Europe een belangrijke rol spelen in het proces rond de aanslagen in Brussel, dat in oktober 2022 zal beginnen en waarschijnlijk 9 maanden zal duren.

Om de slachtoffers daadwerkelijk te vertegenwoordigen en hun belangen te verdedigen, heeft V-Europe een juridisch team van vooraanstaande, gerenommeerde en ervaren strafrechtadvocaten samengesteld.

De advocaten​

Adrien Masset

Advocaat aan de Balies van Luik-Huy en Verviers sinds 1983, erkend specialist in strafrecht.​

Professor strafrecht en strafprocesrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Luik.​

Deskundige van de parlementaire onderzoekscommissie naar de Brabantse moorden (banditisme of terrorisme).​

Medevoorzitter van de werkgroepen voor de oprichting van het federaal parket en voor de hervorming van het openbaar ministerie.​

Raadsman van de burgerlijke partijen in het recente proces over de aanslagen op het Joods Museum in België.​

Raadsman van civiele partijen in verschillende strafzaken.​

Auteur van verschillende wetenschappelijke bijdragen over de bestrijding van terrorisme.​

Volledig CV te vinden op: ​ https://flhm.be/lawyer/adrien-masset/

Guillaume Lys

Lid van de Brusselse balie sinds 2013.​

Verkozen tot voorzitter van de Brusselse Balie in 2022.​

Raadsman van V-Europe tijdens het proces over de schietpartij in de Driesstraat.​

Raadsman van de Franse Vereniging van Slachtoffers van Terrorisme (AfVT - Association française des Victimes du Terrorisme), burgerlijke partij in het proces over de aanslagen op het Joods Museum in België.​

Lid van de strafkamer van de Brusselse Balie.

Advocaat in verschillende assisenprocessen (verdediging en civiele partij).

Raadsman van verschillende slachtoffers van de aanslagen in Brussel

Partner in het ACT advocatenkantoor.

Sanne De Clerck

Sanne De Clerck is sedert 2013 verbonden aan de balie van de Provincie Antwerpen. Zij geniet een doorgedreven specialisatie in het straf(proces)recht en biedt dagelijks bijstand aan verdachten en slachtoffers over heel België.

Begin 2021 richtte ze haar eigen nichekantoor op dat zich exclusief focust op penale zaken.

Zij trad gedurende haar carrière reeds meermaals op voor het Hof van Assisen.

Naast haar praktijk als advocaat is Sanne De Clerck ook lid van de Commissie van Toezicht en de Klachtencommissie bij de gevangenis van Antwerpen. Een onafhankelijke instantie die instaat voor de controle op de rechten en bejegening van personen die in detentie verblijven."

Nicolas Estienne

Nicolas Estienne is lid van de Brusselse Balie sinds 1994 en is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en schadevergoeding.​

Hij verdedigt voornamelijk slachtoffers van ongevallen met letsel of de dood tot gevolg: verkeersongevallen, medische ongevallen, arbeidsongevallen, privé-ongevallen, spoorwegongevallen, technologische rampen, terroristische en andere opzettelijke gewelddaden, ... ​

Hij adviseert, begeleidt en verdedigt zijn cliënten gedurende het hele schadevergoedingsproces, of het nu gaat om het in vraag stellen van aansprakelijkheid (buitencontractueel of contractueel), of om de waardering van hun lichamelijk letsel in het kader van medische expertises (minnelijk of gerechtelijk), alsook onderhandelingen met schadevergoedingsplichtigen en gerechtelijke procedures (burgerlijk of strafrechtelijk).
 
Lees meer

Contact opnemen met het advocatenteam​

Heeft u een vraag over uw verdediging? Neem contact op met het advocatenteam op ​22-3@v-europe.org

Wil jij je aansluiten bij het advocatenteam? V-Europe nodigt elk direct of indirect slachtoffer van de aanslagen van 22 maart, die zich bij het juridisch team wil aansluiten, uit om een e-mail te sturen naar 22-3@v-europe.org met de volgende informatie:

  1.  NAAM en voornaam/ voornamen + geboortedatum
  2. Vermeld de volgende zin: "Ik wens te worden vertegenwoordigd door het V-Europe advocatenteam voor het proces over de aanslagen in Brussel van 22 maart 2016"
  3. Komt wel/ niet in aanmerking voor de nationale solidariteitsstatus voor slachtoffers van terroristische daden
  4. Heeft wel/ niet een rechtsbijstandsverzekering. Zo ja: naam van de verzekeraar + dossiernummer (indien van toepassing) vermelden 
  5. Is in dit stadium wel / geen burgerlijke partij

Opmerking: Als je niet weet hoe je een van de vragen moet beantwoorden, hoef je je zeker geen zorgen te maken. Je kan ons altijd contacteren en we kunnen dan samen jouw dossier doornemen. 


Organisatie en financiering​

Het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 belooft buitengewoon te worden. De zaak van de aanslagen is van een omvang die nooit eerder in de Belgische rechtsgeschiedenis is voorgekomen.

Het zal naar verwachting ten minste 9 maanden duren, wat neerkomt op ongeveer 200 zittingsdagen en enkele duizenden uren debat. Er zijn honderden dozen met procedureverslagen, met enkele honderdduizenden pagina's notulen en andere deskundigenverslagen, die allemaal aan een strenge juridische analyse moeten worden onderworpen.

Het juridisch team staat klaar om deze unieke en omvangrijke taak op zich te nemen: dit is wat er nodig is om uw rechten tijdens het proces te verdedigen.

Gezien de verwachte duur van het proces is het voor veel slachtoffers moeilijk om de kosten van de verdediging te dragen. Het advocatenteam wil de financiële lasten van de slachtoffers verlichten door de juridische kosten van meerdere slachtoffers over het team te verdelen. Solidariteit met de slachtoffers in dit proces zal van fundamenteel belang zijn.

V-Europe wendt momenteel alle openbare en particuliere financieringsbronnen aan om de slachtoffers een kwaliteitsvolle vertegenwoordiging te garanderen.

Toegevoegde waarde en doelstellingen van het juridisch team

Een proces van negen maanden in de “Justitia” buiten Brussel, meer dan 200 hoorzittingen en enkele honderdduizenden pagina's procedures die in detail moeten worden geanalyseerd: het is duidelijk dat deze taak niet door één advocaat alleen kan worden volbracht. Geen enkele advocaat zou het dringende werk in zijn/haar kantoor, de grondige voorbereiding van de zaak en de actieve deelname aan het proces zo lang kunnen combineren. Bovendien zou geen enkel slachtoffer de kosten van een kwaliteitsvolle vertegenwoordiging gedurende zo'n lange periode kunnen dragen.

Het was vanuit deze observatie dat V-Europe op het idee kwam om een advocatenteam samen te stellen, bestaande uit topadvocaten. Een goede verdediging van slachtoffers kan alleen op deze collectieve manier worden bereikt.

V-Europe heeft beroep gedaan op ervaren, gerenommeerde en competente strafrechtadvocaten. Deze advocaten zetten zich volledig in voor de verdediging van slachtoffers van aanslagen en zijn gespecialiseerd in terrorismezaken. Ze zijn overeengekomen om samen te werken voor de slachtoffers. Zij zullen de strafzaak grondig analyseren, actief aanwezig zijn bij de hoorzittingen  en elk slachtoffer gedurende het hele proces individueel vertegenwoordigen. Om de slachtoffers in elke fase van het proces te informeren zullen nauwkeurige en regelmatige verslagen over de hoorzittingen worden opgesteld. V-Europe zal ook wekelijks een nieuwsbrief versturen om alle betrokkenen een beter inzicht te geven in de kwesties die tijdens de hoorzittingen spelen. Dit team van advocaten wil beschikbaar zijn voor slachtoffers en naar hen luisteren om hun vragen persoonlijk te beantwoorden.

Zij zullen hun uiterste best doen om dit proces tot een goed einde te brengen, om licht op de zaak te werpen en de waarheid aan het licht te brengen, om ervoor te zorgen dat de stem van de slachtoffers wordt gehoord en dat zij inspraak hebben in het proces, en om ervoor te zorgen dat recht wordt gedaan ten gunste van de slachtoffers. Dit juridisch team is speciaal voor dit proces samengesteld. Het team kan echter, ter aanvulling en onder nader te bepalen voorwaarden, worden verzocht slachtoffers bij te staan of te vertegenwoordigen voor de commissie voor slachtofferhulp.

Alle slachtoffers die reeds hun eigen juridische vertegenwoordiging hebben, zijn uiteraard van harte welkom bij de andere slachtoffers die door deze advocaten worden vertegenwoordigd.