Tiende week van het proces
Nieuwsbrief (week van de 13/02/2023)

Welkom bij de tiende editie van de V-Europe nieuwsbrief. De nieuwsbrief van deze week is geschreven door mr. Adrien Masset, advocaat van vele civiele partijen tijdens dit proces als lid van het verdedigingsteam van V-Europe. De week stond geheel in het teken van vragen van partijen aan de onderzoekers en onderzoeksrechters. De jury bestaat nog steeds uit 31 juryleden, en hoefde al enkele weken geen afvallers meer te betreuren.

Wilt u deze nieuwsbrief per e-mail ontvangen? Aarzel niet om een e-mail te sturen naar Florian Jehin: florian.jehin@v-europe.org.

Inhoud

 • Vragen van het federaal parket
 • Vragen van de burgerlijke partijen
 • Vragen van de verdediging
 • De komende week 

Vragen van het federaal parket

Maandag 13 februari bevatte vragen van het federaal parket, waaruit bleek dat:

 • PC Dries bevatte de titel van twee documenten waarvan de inhoud niet toegankelijk was voor de onderzoekers: "haven van Antwerpen" (document aangemaakt op 31/01/16), "acetonperoxide" (een andere naam voor TATP).
 • Er is geen bewijs van illegale activiteiten gerelateerd aan terrorisme door AYARI.
 • ABRINI heeft zijn familie of zijn vriendin niet verteld, noch voor vertrek, noch na terugkeer, dat hij wilde vertrekken om te gaan bidden bij het graf van zijn broer. Hij heeft er geen foto's van. In het vonnis van het Parijse assisenhof stond dat het niet overtuigd was door deze uitleg van de reis.
 • ABRINI verklaarde op 03/09/18 voor de onderzoeksrechter (OR) PANOU "Waarom stemde u in? Mijn moeder heeft mij hetzelfde gezegd. In het appartement werd mij aangeboden om met valse papieren te blijven (wat ik heb gekozen) of om tot het einde door te gaan."
 • Schuilplaatsen gehuurd na de aanslagen in Parijs: Dries (02/12/15), dan Max Roos (21/01/16), en passage zonder huur in de Tivolistraat.
 • Over Ali EL HADDAD ASUFI, in november 2015 en in december 2015 tot de laatste datum van 01/08/16, wordt opgemerkt dat hij voor elk van deze twee periodes meer dan 15 uur doorbracht in de Kazernesstraat in Etterbeek. Hij werd voor het eerst gearresteerd op 24/03/16 en een tweede keer op 09/06/16: tussen die twee tijdstippen, verwijderde hij berichten, sms, whatsapp, terwijl hij de gegevens bewaarde. Hij rechtvaardigt het door een intentie om plaats te maken op zijn GSM. De prullenbaktablet in de Max Roosstraat werd inmiddels gereset, waardoor alles erop verdwenen is. De beelden uit de Kazernesstraat en de telefonische contacten stellen redelijkerwijs vast dat hij de bestuurder was van Ibrahim EL BAKHRAOUI. De Voorzitster besteedt veel tijd aan het lezen van de motivering van het oordeel van het Parijse assisenhof dat op stevige en gedetailleerde wijze (inclusief wapens uit Nederland, inclusief een wapen uit Driesstraat) de schuld van EL HADDAD ASUFI voor terroristische organisatie vaststelt (maar niet voor moorden). Mr. DE TAYE, raadsman van EL HADDAD ASUFI, vermeldt dat de straf hem niet kwalificeert als geradicaliseerd. Wat betreft de beker waarop het DNA van EL HADDAD ASUFI is gevonden in de Max Roosstraat, zijn er geen elementen van de duur van zijn bezoeken, er zijn geen camerabeelden, maar hij zegt dat hij er 10-15 minuten aanwezig was en verschillende telefonische elementen plaatsen hem in het gebied dat de Max Roosstraat beslaat.
 • Wat Bilal EL MAKHOUKHI betreft, het is bewezen dat hij op zondag 10/01/16 een sms heeft gestuurd (hij heeft een enkelband maar kan op zaterdag en zondag reizen) met de gsm van zijn moeder, wat de enige keer was , naar Hervé BAYINGANA om hem te vertellen dat zij hem nodig hebben, wat de dag zou zijn van de verhuizing van de Tentoonstellingsstraat in Jette naar de Driesstraat.
 • In de PC Max Roos werd ook een handgeschreven plattegrond gevonden met informatie in het Frans, met name "tientallen crèches" en "sporthal", twee straatnamen die in het Limburgse Houthalen zouden zijn.

Vragen van de burgerlijke partijen

Dan beginnen de vragen van de burgerlijke partijen:

 • Mr. MASSET, in naam van V-Europe, bedankt de rechercheurs en onderzoeksrechters voor de kwaliteit van het uitgevoerde werk en stelt twee vragen:
  • Zelfmoordterroristen die zichzelf niet opbliezen, werden niet uit de groep gezet, maar kwamen toch een beetje in opspraak.
  • er is een tegenstrijdigheid tussen de brief waarin ABDESLAM vraagt om een betere bommengordel voor de toekomst en zijn verdediging in Parijs dat hij het zelf heeft opgegeven. Het vonnis van het Parijse assisenhof oordeelt dat hij zou hebben geprobeerd zijn gordel te activeren en dat dat niet is gelukt.
 • Mr. LYS, in naam van V-Europe, keert terug naar de tijdslijn om de eerste voorbereidingen voor de aanslagen in Brussel te bepalen: het is 21/01/16, datum van ondertekening van het huurcontract van de Max Roosstraat met ingang van 01/02/16, omdat juist dit type appartement, op de bovenste verdieping, toelaat om rook en geur te laten ontsnappen. De eerste aankopen zijn op 01/03/16 en de eerste vaten worden aangekocht op 05/03/16 bij Brico Pala.
 • Mr. LYS, in naam van V-Europe, maakt het mogelijk om de verdedigingsdaad gesteld door mr. COHEN voor Bilal EL MAKHOUKI in verband met het "jus in bello" (oorlogsrecht) af te wijzen: de zelfmoordterroristen van Zaventem wilden de confrontatie met de soldaten aanwezig in Zaventem niet aangaan omdat ze niet genoeg munitieladers hadden en niet opgemerkt wilden worden. Bovendien hadden ze zich gericht op de passagiers van specifieke vluchten (EU, Rusland, Israël).
 • Aan de raadsman van een burgerlijke partij wordt bevestigd dat ATAR in België werd aangeklaagd bij zijn terugkeer uit Syrië-Irak en dat hij zonder voorwaarden werd vrijgelaten.
 • Mr. MOMA, raadspersoon van een burgerlijke partij, nodigt uit tot overweging van dia 109 van de presentatie van het hoofd van het onderzoek met betrekking tot de kunya van Hervé BAYINGANA: Amin zou AYARI kunnen aanwijzen (die ook Afrikaans is, maar niet zwart), zelfs ABDESLAM volgens een televisiereportage (hij is noch Afrikaans noch zwart).
 • De wandeltijd van ABRINI is 2u16 van Zaventem naar de Kruidtuinlaan waar zijn spoor verloren gaat. Hij zegt dat hij rond 12u30-13u00 aankomt in de Tivolistraat bij BAYINGANA, terwijl hij rond 8.00 uur vertrok, wat niet klopt (omdat het 30 minuten duurt tussen de Kruidtuinlaan en de Tivolistraat). Gedurende deze periode wordt er geen telefonisch contact geobjectiveerd tussen ABRINI en BAYINGANA, noch met KRAYEM. KRAYEM verlaat de Kazerneslaan, passeert via Schaarbeek (12u45) en komt zeker in de namiddag aan in de Tivolistraat.

Vragen van de verdediging

Uit de vragen en antwoorden van de raadslieden van de 10 beklaagden, van wie slechts 3 gedetineerden en de 2 FARISI’s de hoorzitting bijwoonden, omdat de 4 anderen liever in hun cel bleven, kan worden onthouden dat:

ABRINI

 • Er waren twee overlegmomenten tussen LAACHRAOUI en Ibrahim EL BAKRAOUI, terwijl ABRINI hen op een paar meter afstand volgde, en zodanig achterbleef dat LAACHRAOUI hem twee keer moest oppikken (een keer als hij rij 11 passeert en een keer als ze Délifrance verlaten). Wanneer LAACHRAOUI ABRINI vertelt waar hij heen moet, zal LAACHRAOUI het met de vinger aanduiden en ze zullen het hem zelfs laten zien terwijl ze de tassen laten vallen.
 • De advocaat van ABRINI probeert het reconstitutierapport te laten zeggen dat er twee aangewezen momenten zijn waarop de andere twee zullen proberen ABRINI te overtuigen om actie te ondernemen.
 • Het mechanisme gaat ervan uit dat de dader de bom activeert door de 9V-batterijen aan te sluiten op het elektrische systeem om de drukknop te activeren. Het restrisico bij de achtergelaten bom (die van ABRINI) is een schok op een drukknop. Het IED (Improvised Exploive Device of geïmproviseerd explosief apparaat) kan worden geactiveerd door vlammen, schokken of wrijving. Een kogelinslag zou ook het IED kunenn activeren. Het was het scenario bedacht door Ibrahim EL BAKRAOUI, tijdens een auditie van ABRINI.
 • Een verticaal geplaatste zak kan meer slachtoffers maken, maar de aanwezigheid van de gebruikte ovale vaten heft dit verschil op.
 • De tas is liggend gevonden (let op: dit bewijst alleen maar dat hij deze niet durfde aan te raken en niet om iemand te beschermen. Had hij een explosie willen vermijden dan had hij de tas meegenomen, of op een verlaten plek achtergelaten) .
 • Het zou extreem gevaarlijk zijn geweest als de reddingsdiensten de tas hadden verplaatst om de trolley te gebruiken om gewonden te helpen, het zou extreem gevaarlijk zijn geweest vanwege het explosiegevaar.
 • De telefoontaps in de gevangenis van Brugge vertellen dat ABRINI zijn toevlucht moest zoeken bij kennissen en dat het Park van Vorst de plek lijkt te zijn waar hij zijn toevlucht zocht.
 • Kwam ABRINI zonder bagage of bezittingen aan na zijn vlucht (let op: zijn vlucht was dus niet gepland).
 • Hoe lang verbleef hij in de Tivolistraat bij BAYINGANA en KRAYEM? Tussen de 19de en de 21ste? ABRINI zegt dat hij niet getuige was van de voorbereiding van de bommen. BAYINGANA zegt dat hij ABRINI op de 20ste of 21ste in Schaarbeek heeft afgezet. EL MAKHOUKI zegt dat hij op de 21ste naar Max Roos is gekomen en ABRINI niet heeft gezien.
 • ABRINI bleef ondergdoken omdat hij gezocht werd. LAACHRAOUI doet op 17 maart een aankoop bij Capitani terwijl zijn portret bekend is, maar LAACHRAOUI draagt een hoed en een bril. Hij was het onderwerp van een opsporingsbericht op 15 december onder de identiteit "Kayal Sofiane". LAACHRAOUI had geen strafblad in België en was daarom minder bekend bij de Belgische politie dan ABRINI.
 • Er wordt gesproken over voorbereidingen voor het huwelijk van ABRINI in februari. De eigenaar ontmoet ABRINI en zijn verloofde voor het huurcontract op 13 of 14 november 2015.
 • Er wordt veel gesproken over testamenten en het “yaya”-document. ABRINI zegt dat hij een copy-paste voor het testament heeft gemaakt; er wordt uitgelegd dat degenen die een testament schrijven, over het algemeen, degenen zijn die bereid zijn als martelaar te sterven. “Als je als martelaar wilt sterven, maak je in principe een testament”. KRAYEM zei in zijn verhoor: “Ik heb geen testament gemaakt omdat ik wist dat ik niet dood zou gaan. Ik geloof dat ABRINI van plan was een aanslag te plegen door zijn testament op te maken en dat hij van gedacht is veranderd.
 • De islamoloog FAHMI is er niet van op de hoogte dat een persoon die de groep zou hebben verlaten door IS op Europese bodem zou kunnen worden vervolgd.

KRAYEM

 • KRAYEM heeft altijd samengewerkt. Hij onthulde de schuilplaats aan de Kazernesstraat. Hij is geëvolueerd in zijn verklaringen (zonder altijd de waarheid te vertellen). De OR zegt: "Ik hoorde hem een eerste keer, van zijn noodlottige kant: we speelden, we verloren, we werden opgepakt en geïdentificeerd, nu hoef ik niet langer te zwijgen".
 • Hij weigerde uitleg te geven tijdens de herbeoordeling over zijn radicalisering.

ABDESLAM

 • Hij kwam via een van zijn raadspersonen uitvoerig terug op de terugkeer van Osama ATAR uit Irak en zijn aanhoudingsvoorwaarde, zonder politietoezicht achteraf. De schaduw van de inzet van ATAR voor de Staatsveiligheid wordt aangehaald, zonder dat dit gedocumenteerd wordt in het dossier (vermeld in een boek van gedeputeerde Dallemagne).
 • In tegenstelling tot zijn broer Brahim die naar Syrië ging zoals alle zelfmoordterroristen in Parijs en Brussel, ging Salah niet naar Syrië.
 • Het vonnis van het Assisenhof van Parijs oordeelde dat ABDESLAM niet opgaf, hij wilde zijn riem activeren en dat lukte niet: in de nacht van 13 op 14 november moest hij sterven, voor de terroristische cel.
 • In Parijs, om 22:31, belt Salah Mohamed AMRI op en Hamza ATTOU om 22:41. De twee vertrekken rond 3 uur 's nachts vanuit België om hem op te halen. Noch AMRI noch ATTOU werden veroordeeld als medeplichtigen aan de moorden in Parijs, maar wel voor het huisvesten van een terrorist.
 • Diezelfde nacht wordt hij afgezet bij de schuilplaats in de Henri BERGÉstraat in Schaarbeek (hij kent deze plaats omdat hij LAACHRAOUI en BELKAÏD ooit daarheen heeft gebracht). Wanneer hij in deze schuilplaats aankomt, zegt ABRINI dat BELKAÏD niet erg blij is hem te zien aankomen, hij verwelkomt hem maar is niet blij.
 • Hij schreef 3 brieven, ongedateerd, in de Driesstraat.
 • Ze probeerden contact op te nemen met Abid ABERKAN, de neef van Salah. Hij staat onder politieobservatie en wordt afgeluisterd. Op 15 maart om 16:54 uur verschenen twee mannen in een gebouw, kwamen weer naar buiten en keerden later om 20:58 uur terug. Om 21.05 uur gaat Salah zijn neef vertellen "het is Amine". ABERKANE zegt: "Salah is een man van mijn familie, ik kon geen nee tegen hem zeggen". Salah zal worden gearresteerd in de Vier Windenstraat in de kelder van zijn neef (opmerking: waarom ging hij niet rechtstreeks naar zijn neef, onbekend door de terroristische cel, als zijn doel is om IS te ontvluchten?). Volgens ABERKANE kende Salah de Max Roosstraat of Kazernesstraat niet. De audio illustreert dat ze de middelen niet hadden om contact op te nemen.

AYARI

 • Het DABIQ propagandablad kan (on)vrijwillige fouten bevatten met als doel propaganda te dienen, feiten te manipuleren. Er wordt echter aan herinnerd dat het zowel LAACHRAOUI, EL BAKRAOUI als ... BELKAID, in de Driesstraat gestorven) ophemelt.
 • De detentieperiodes van Khalid EL BAKRAOUI lopen van 12 november 2009 tot 6 september 2013 (elektronisch toezicht), tot 6 januari 2014 (voorwaardelijke vrijlating). ATAR's laatste bezoek aan de gevangenis was in mei 2013.
 • AYARI vertrok op 6 december 2014 naar Syrië. Hij werd in maart 2016 gearresteerd na de schietpartij in de Driesstraat.
 • AYARI wordt niet vermeld in de lijst van de Liwa as Sadiq (IS-elitetroep) zoals vastgesteld door een DGSI-rapport. Het wordt ook niet vermeld in het arrest van het Parijse assisenhof.
 • Er is geen testament van AYARI.
 • Uit het dossier blijkt niet dat Max Roosstraat, de Kazsernesstraat en Tivolistraat kent. Het enige element dat AYARI verbindt met Max Roos is het DNA op de rits en de tekst "hamza?".
 • Het Syrische regime heeft volgens islamoloog FAHMI 4 tot 10 keer meer gedood dan IS. De forensisch fotograaf van het regime heeft 45.000 foto's gepubliceerd van mensen die in detentie zijn gemarteld.

EL HADDAD ASUFI

 • Het is bewezen dat EL HADDAD ASUFI de Kazernesstraat bezocht, maar niet de Henri Bergéstraat.
 • Hij heeft geen kunya.
 • In 2010 wil EL BAKRAOUI Ibrahim op de luchthaven werken maar krijgt geen accreditatie, LAACHRAOUI werkte daar in 2011 als schoonmaker.
 • De fabricage van de TATP vond kort voor de aanslagen plaats. Het voertuig van EL HADDAD ASUFI werd op 24 maart 2016 doorzocht en de explosieve hond ontdekte niets.

EL MAKHOUKHI

 • Voor 2014 was het niet nodig om valse papieren te hebben om via Turkije naar Syrië te gaan, daarna werd het ingewikkelder.
 • Het DNA van EL MAKHOUKHI wordt niet gevonden in de Kazernesstraat waar het nodig is om een onderscheid te maken tussen degenen die daar logeerden en degenen die daar passeerden.
 • Hij betwist zijn DNA niet op een beker en op een kernpit. Hij ontkent naar de Max Roosstraat te zijn gegaan.
 • Informatie van Taxis Verts, banken en Mobib-kaarten wijzen niet op verplaatsingen naar de Max Roosstraat, met uitzondering van 4 mogelijke verplaatsingen in dezefde wijk.
 • Hij droeg een elektronische enkelband van 11 mei 2015 tot 15 maart 2016, zonder de technische mogelijkheid om hem te lokaliseren. Op 15 en 16 maart reisde hij met de MIVB zonder kaart te valideren. Het werd soms vervoerd door BAYINGANA.
 • Hij werd berecht en naar de gevangenis verwezen voor zijn vertrek naar Syrië.

BAYINGANA

 • Een honderdtal jongeren, voornamelijk uit Brussel, zijn sinds 2012-2013 naar Syrië gegaan, waaronder kennissen van BAYINGANA (met name LAACHRAOUI en EL MAKHOUKHI). Er was geen wettelijk kader om een volwassene bij vertrek vast te houden, behalve om te zeggen dat hij een terrorist was. Deze jongeren verborgen hun plannen voor hun ouders.
 • In het notitieboek suggereert "een broer die al heeft geholpen", geïdentificeerd met Amine, tegen wie BAYINGANA zich verdedigt, dat hij het is die al KRAYEM en ABRINI heeft gehost.
 • Niemand verbleef bij hem in de nacht van 21 op 22 maart 2016.
 • Hij heeft een blanco strafblad.
 • Kunya Amine is vrij wijdverbreid. Zonder elkaar te raadplegen, zeggen ABRINI en KRAYEM tijdens hun hoorzittingen dat Amine Hervé BAYINGANA is. Bij het eerste verhoor en bij de eerste ondervraging spreekt ABRINI echter alleen over Hervé, die hij tijdens het derde verhoor Amine noemt (Hervé, de zwarte, de Afrikaan).
 • Hij bevestigt dat in de moslimcultuur waar je elkaar moet helpen, hij alleen maar diensten heeft bewezen. KRAYEM zegt dat BAYINGANA, die geen rol speelt in de terroristische cel (wat ABRINI ook zegt), hem 48 uur heeft opgevangen.
 • Het dossier waarin ATAR werd aangeklaagd was niet het onderwerp van een procedurele schikking: het onderzoek is meer dan 10 jaar later nog steeds aan de gang.
 • Islamoloog FAHMI bevestigt dat de gevangenis een hoge plaats van radicalisering was.
 • Zijn raadsman stelt dat zijn cliënt recht heeft op de binnenplaats van de gevangenis van Haren als hij ermee instemt om in een triocel te zitten.

Smail FARISI

 • Het onderzoek mobiliseerde enkele honderden rechercheurs. Het hoofd van het onderzoek, Meganq, verklaarde tweemaal, tijdens een op video opgenomen hoorzitting van Smail FARISI in aanwezigheid van zijn raadsman, mr. Courtoy, zonder ermee in te stemmen het in het rapport te laten opnemen, dat "niemand ooit heeft gezegd dat Smail FARISI lid was van het terroristische complot”; deze onderzoeker geeft toe het te hebben gezegd (het is ter zitting uitgezonden) maar kan zich niet herinneren de transcriptie te hebben geweigerd.
 • Smail FARISI vertoonde geen indicatie van enige afwijzing van zijn trouw aan IS. Abou klootzak is geen bekende kunya. Bij hem werden er noch een koran, noch een gebedskleed, noch een religieus boek, noch eeen post, noch een like op ISIS-video's gevonden, hij heeft geen vriend of familielid die naar Syrië is gegaan, er is geen spoor van zijn DNA in de verschillende andere schuilplaatsen, geen moskeebezoek, geen actieve of passieve proselitisme van zijn kant in de gevangenis, geen vermelding in het strafblad, geen bezoek in de gevangenis aan vrienden met het profiel, of ander negatief element.
 • Uit het onderzoek blijkt dat er geen IS-vlag was gehesen op de Kazernesstraat omdat Smail FARISI deze niet zou hebben geaccepteerd.
 • Er is geen geur van TATP of enig spoor gevonden in de Kazernesstraat, waar 48 mensen in het gebouw wonen.
 • KRAYEM brengt op 21 maart twee tassen van Max Roos naar Kazernes, de eerste om 22:15 en de tweede om 00:21. Smail FARISI verliet de Kazernesstraat op 21 maart om 18.01 uur en keerde pas op 22 maart na de aanslagen terug. Hieruit volgt dat FARISI de twee tassen niet kon zien. De onopgeloste vraag is of KRAYEM wachtte tot FARISI vertrok om de tassen te brengen of dat het gewoon toeval was.
 • Voor zover de foto's van de 2 broers EL BAKRAOUI niet naar believen in de pers werden verspreid (alleen de DH publiceerde), kon hij de versie van de valse informatie geloven die de twee broers hem uitlegden.
 • Hij wees zijn vriendin terecht omdat ze, na het overlijden van haar eigen moeder, de sluier wou dragen.
 • Hij is biseksueel, terwijl homoseksualiteit streng wordt verboden door IS.
 • Hij zag af van het terugvorderen van de borg van € 1.000 voor het appartement van de Kazernesstraat.
 • Frankrijk heeft niet om zijn uitlevering gevraagd, hetgeen wordt verklaard door het arrest van Parijs (p. 57). Hij werd vrijgesproken van verlenen van onderdak aan criminelen (p. 285) en bijkomend voor deelname aan de activiteiten van een terroristische groepering, in het Paris Bis-proces gehouden in Brussel (12 pagina's in het vonnis) omdat hij Ibrahim EL BAKRAOUI had gehuisvest had tijdens de voorbereiding voor Parijs. Zijn aankomst in het appartement op 18/11/15 verstoort BAKKALI en Khalid EL BAKRAOUI.
 • Ditzelfde arrest, p. 282-283, deel dat niet vaststaat dat Smail FARISI wist dat de 2 broers EL BAKRAOUI tussen oktober en november 2015 de aanslagen van Parijs voorbereidden.
 • Hij wordt beoordeeld op de grens van mentale achterstand en naïviteit. Hij zag niet dat EL BAKRAOUI geradicaliseerd was, niet meer of minder dan de 3 rechters van de strafuitvoeringsrechtbank die EL BAKRAOUI voorwaardelijk vrijlieten. Het verhullen van radicalisering is een bekende truc, net als presentatie- en kledingveranderingen. KRAYEM zei dat de instructie was "haat ze, maar laat het niet zien."
 • Smail FARISI vroeg zijn buurman meerdere keren om gereedschap om zijn deur te openen omdat hij zijn sleutels was vergeten.
 • Gearresteerd op 9 april 2016, Smail FARISI werd op 1 februari 2018 onder voorwaarden vrijgelaten door de OR; deze voorwaarden zijn na 3 oktober 2018 niet verlengd, bij gebreke van een wettelijke noodzaak voor de openbare veiligheid.

Ibrahim FARISI

 • Heeft 8 maanden preventief vastgezeten.
 • Er wordt aangedrongen op de aanwezigheid van een handschoen aan de linkerhand tijdens de verhuizing van de Kazernesstraat in aanwezigheid van een bevriende taxichauffeur, om een bebloede zakdoek vast te houden na een snijwond. Close-ups (slechte kwaliteit) worden geprojecteerd.
 • Hij verviel sinds zijn vrijlating in alcohol, geweld, gevechten en andere wandaden, terwijl zijn broer Smaïl een baan vond toen hij uit preventieve hechtenis werd vrijgelaten en heeft zich gestabiliseerd.

De komende week

De week van 20 t/m 25 februari is een rustweek.

Het proces zal op 27 februari hervat worden met opmerkingen die door alle partijen kunnen worden gemaakt: dit zijn geen pleidooien maar opmerkingen, verplicht kort te houden, over de getuigenissen die tot nu toe zijn gepresenteerd door de onderzoekers en de onderzoeksrechters. Deze opmerkingen worden gemaakt zonder hun aanwezigheid.

De volgende stap is het horen van extra getuigen, waaronder leden van de Staatsveiligheid.

Op een vraag van mr. MASSET begreep de Voorzitster duidelijk het ongemak van de burgerlijke partijen van de MAELBEEK-aanval met betrekking tot het schema van hun getuigenissen en wilde hij ons dit schema zo snel mogelijk meedelen.

De Voorzitster schorste de hoorzitting om 20.30 uur tot 27 februari.

Ondersteuning en verdediging

V-Europe verleent steun aan elk slachtoffer van terrorisme dat daarom verzoekt. Elke dag is minstens één van onze coördinatoren aanwezig op de proef, in een opvallend wit jasje met het V-Europe-logo op de rug. Laat ze gerust weten dat u er bent als u dit wenst. Meer informatie over onze coördinatoren vindt u op de website van V-Europe, op volgend nummer: +32 10 86 79 98 of per e-mail: info@v-europe.org.

Wilt u verdedigd worden tijdens het proces? V-Europe heeft een groep van advocaten opgericht die de slachtoffers tijdens het proces verdedigen. Guillaume Lys, Nicolas Estienne, Adrien Masset en Sanne de Clerck bundelen hun krachten om u te verdedigen tijdens dit lange proces. Meer informatie hier of per e-mail naar 22-3@v-europe.org.

Uw mening is belangrijk voor ons!

Heeft u advies of opmerkingen om de nieuwsbrief te verbeteren? Aarzel niet om een e-mail te sturen naar Florian Jehin: florian.jehin@v-europe.org.

Dixième semaine du procès
Newsletter résumant la dixième semaine du procès (20/02/2023)