Negende week van het proces
Nieuwsbrief (week van de 06/02/2023)

Welkom bij de negende editie van de V-Europe nieuwsbrief. De nieuwsbrief van deze week is geschreven door mr. Adrien Masset, advocaat van vele civiele partijen tijdens dit proces als lid van het verdedigingsteam van V-Europe.

Wilt u deze nieuwsbrief per e-mail ontvangen? Aarzel niet om een e-mail te sturen naar Florian Jehin: florian.jehin@v-europe.org.

Inhoud

 • Presentatie van de verdachten:
  • Ossama KRAYEM
  • Hervé BAYINGANA MUHIRWA
  • Ibrahim FARISI
  • Sofien AYARI
  • Salah ABDESLAM
  • Oussama ATAR
 • Vragen gericht aan de onderzoekers en getuigen
 • De komende week 

Presentatie van Ossama KRAYEM

Maandag 6 februari stond volledig in het teken van de presentatie van de verdachte Ossama KRAYEM (raadsvrouw: mr. Gisèle STUYCK), beter bekend als Abou Omar.

Oorspronkelijk uit Zweden waar hij zelfs werd aangehaald als voorbeeld van integratie door sport (voetbalclub Malmö), hij bekeerde zich later en vertrok naar Syrië waar hij 1,5 jaar verbleef.

Hij is aanwezig in Châtelet op 03/10/15 in aanwezigheid van BAKKALI en wordt in verband gebracht met de aanslagen in Parijs, waarvoor KRAYEM veroordeeld werd tot 30 jaar gevangenisstraf. KRAYEM leeft ondergedoken, altijd in aanwezigheid van AYARI, op verschillende adresse in Charleroi, in Schaarbeek (Henri Bergerstraat) tot aan de aanslagen in Parijs. Zijn aanwezigheid wordt opgemerkt vanaf 03/11/15 op verschillende onderduikadressen in Brussel (Tentoonstellingslaan, Dries, Roos, Kasernes, Tivoli).

Op 13/11/15, de dag van de aanslagen in Parijs, maakte hij een terugreis naar de luchthaven Schiphol om terug te keren naar de Henri Bergerstraat en vervolgens naar de verschillende schuilplaatsen. Op 29/02/16 verliet hij de Driesstraat met Khalid EL BAKRAOUI, Ibrahim EL BAKRAOUI, ABRINI, LAACHRAOUI, richting Max Roosstraat; de aanwezigheid van wapens wordt opgemerkt. De eerste logistieke aankopen starten op 03/03/16 bij Blokker. Hij neemt deel aan de aankoop van vaten. Op 16/03/16 kwam hij aan in de Kasernesstraat en de foto's toonden een verband op zijn wang waarvan hij ontkende dat het verband hield met de kleine brand in de Max Roosstraat, feiten die nochtans door ABRINI bevestigd werden.

Hij legt uit dat er haast is in het team vanwege de ontdekking van de Driesstraat en de publicatie van de foto's van de gebroeders EL BAKRAOUI: zonder deze haast waren er veel meer en veel beter voorbereide aanvallen geweest.

Na de aanslag in Maalbeek keerde hij terug naar BAYINGANA in de Tivolistraat, waar hij ABRINI aantrof. Hij werd er gelocaliseerd op 03/04/16, door een geïdentificeerde communicatie met de identifier oz.oz. (en toegeschreven aan BAYINGANA), een observatie wordt opgezet en gericht op het appartement van BAYINGANA in de Tivolistraat; op 04/04/16 neemt hetzelfde e-mailadres contact op met de broer die in Zweden woont om te oveertuigen van hem te komen ophalen. Hij werd gearresteerd op 08/04/16.

Tijdens de wedersamenstelling geeft hij toe dat hij naar buiten kwam met de zakken waar de draden zichtbaar uitkwamen, zonder dat ze een geur afgaven. Hij legt uit hoe hij na de aanslag in Maalbeek het poeder uit de zak leegde. Hij geeft aan dat Khalid EL BAKRAOUI hem op weg naar de metro vertelde dat de explosies al hadden plaatsgevonden in Zaventem, zonder dat dit werd gecoördineerd. Hij legde het verband niet toen hij hoorde van de claim van IS. Hij zegt dat hij aan Khalid EL BAKRAOUI zijn voornemen heeft aangekondigd om het project stop te zetten toen ze zich tussen de ingang van de metro en de perrons bevonden.

Hij zegt dat hij geen testament heeft geschreven.

Het moraliteitsonderzoek kon niet worden ontwikkeld omdat zijn familie in Zweden woont.

De onderzoekers vermeldden, huiverend, dat KRAYEM in de context van dit onderzoek stelt dat:
"Sinds ik naar Syrië ben gegaan en in de gevangenis heb gezeten, heb ik veel van mijn menselijkheid verloren. Er is een groot probleem, want als ik iemand vermoord, een vader of een moeder die kinderen heeft, zou ik geen gevoelens ervaren. Mijn hele leven is neutraal, zoals dit interview met U of het bezoek van mijn ouders. Als ik naar de Franse les ga, weet ik niet wat ik wel of niet mag zeggen tegen mijn collega’s van de cursus. Als ik naar de rechtbank ga en zij vertellen mij krijg ik 20 of 50 jaar, voor mij is het neutraal. Alle gevoelens zijn weg."

Presentatie van Hervé BAYINGANA MUHIRWA

Dinsdag 7 februari stond deels in het teken van de presentatie van de verdachte Hervé BAYINGANA MUHIRWA (raadgever: mr. Vincent LURQUIN), bekend als Abou Amin, wat hij altijd heeft betwist heeft.

Hij komt uit Rwanda, naar België gekomen, genaturaliseerd tot Belg, 30 jaar oud ten tijde van de gebeurtenissen, ongehuwd zonder kinderen, bekeerd (Abdelkarim) en heeft een baccalaureaat gehaald door sociale promotie.

Het onderzoek raakte in hem geïnteresseerd door een nota van de Staatsveiligheid over de reeds vermelde oz.oz-verbinding.

De auto van BAYINGANA werd in beslag genomen tijdens de arrestatie van 08/04/16 om 11.30 uur in aanwezigheid van KRAYEM, gevolgd door een huiszoeking in de Tivolistraat in Laken, alsook door zijn verhoren en het vervolgonderzoek met computer- en telefoonmedia.

Hij werkte sinds enkele maanden als nachtwaker in een opvangcentrum voor asielzoekers van het Rode Kruis in Jette: hij had voorziene rust van zijn werk van 21/03/16 om 7u19 tot 24/03 /16 toen hij om 21:14 uur weer aan het werk ging.

Hij vormt een hecht duo met Bilal EL MAKHOUKHI (hun 2 kunyas staan vermeld op hun telefoonnummer op een document gevonden in de Max Roosstraat) die een vriendenkring heeft waarrond enkele familieleden van Najim LAACHRAOUI ook graviteren.

Een rentmeestersrol wordt hem verleend; als logistieke verantwoordelijke kocht hij tablets, kledij, vervoerde hij leden van de cel, vooral KRAYEM en ABRINI die hij voor en na de aanslagen in Brussel onderdak bood.

In een telefoontap wordt gesproken over een rugzak die een vriend voor KRAYEM zou brengen, maar die alleen met plastic tassen was gekomen; de rugzak gebracht door de vriend was te klein.

Hij heeft geen strafblad; hij werd vermeld in administratieve rapporten in 2014, in het bijzonder met Bilal EL MAKHOUKHI; hij had als jongere gewerkt in een kledingwinkel van Jennifer waar ook verschillende bekende namen voorbijkwamen.

De kunya Amin, door hem ontkend, wordt aan hem toegeschreven op basis van verschillende elementen:

 • de verklaringen van KRAYEM en ABRINI
 • het document gevonden in de Max Roosstraat
 • audioelementen gevonden in de PC Max Roos die hem aanduiden in de zinnen gehouden tussen 13 en 15/03/16 "we hebben een bijkomende broer in de logistiek" en op 21/03 "deze broer heeft al gewerkt », wat zou verwijzen naar het onthaal in het appartement van BAYINGANA in de Tivolistraat van KRAYEM en ABDESLAM, meegebracht door Bilal EL MAKHOUKHI, na de schietpartij van 15/03/16 in de Driesstraat
 • de analyse van de computer die bij hem thuis in de Tivolistraat is gevonden en waarin onderzoek is gedaan naar "Amin" dat hij niet uitlegt

Er wordt opgemerkt dat BAYINGANA is geëvolueerd in zijn verklaringen en dat er tegenstrijdigheden blijven bestaan. Hij heeft moeten toegeven dat hij Najim LAACHRAOUI kende.

Hij bleef consequent beweren dat hij geen trouw aan IS gezworen had, ook toen er anachiden in zijn mobiele telefoon werden gevonden waarover hij beweerde dat ze waren gedownload op advies van vrienden; hij spreekt geen Arabisch.

De moraliteitsenquête beschrijft hem als een gewaardeerde arbeidscollega, zelfs tegenover vrouwen, hij praktiseert de islam niet en is tegen geweld; hij onthoudt zich van het ontmoeten van andere gedetineerden, om de beschuldiging van proselitisme te vermijden.

De psychologische expertise beschrijft hem als vlot en in een rol van meesterschap over zichzelf.

Presentatie van Ibrahim FARISI

Dinsdag 7 februari ging verder met de presentatie van de verdachte Ibrahim FARISI (raadsman ambtshalve benoemd door de rechtbank: mr. Xavier CARETTE), die vrij voor het Hof verschijnt.

Hij wordt enkel voor één aanklacht vervolgd, namelijk deelname aan de activiteiten van een terroristische groepering.

Hij komt in beeld vanaf 23/03/16 in de Kasernesstraat. Zijn strafblad bevat enkel talrijke verkeersveroordelingen. Hij is taxichauffeur. Hij kent geen andere hoofdrolspeler buiten zijn broer Ismaïl. Hij deelt met zijn broer de bijnaam "klootzak".

Hij zegt dat hij bij Smaïl moest intrekken om aan het familiale rumoer te ontsnappen en overdag te slapen na zijn nachten als taxichauffeur: hij sliep daar van 1 tot 04/10/15, zonder dat hij daar voor 23/03/16 opnieuw gezien werd: zijn broer zou hem gezegd hebben weg te gaan, hij dacht dat het gebeurde om rustig een vriendin terug te kunnen meebrengen (het was eigenlijk voor de installatie van Ibrahim EL BAKRAOUI die aankomt op 3 of 4/10/15; uit de videobeelden blijkt echter dat ze elkaar nooit onmoet hebben.

Hij hielp zijn broer bij het verhuizen van de Kasernesstraat, vanaf 23/03/16, en ze gooiden alles weg bij Spullenhulp (moslimafdeling): vanaf 11 uur zien we hem daar 10 min, in werkelijkheid 4 min, tussen 18:28 uur en 18:32 met een latexhandschoen waarvan hij beweert dat hij een zakdoek op zijn bloedende hand bedekte om geen vlekken op de liftdeur te maken. Volgens mr. Carette is Smaïl niet ondervraagd over de genoemde handschoen omdat Smaïl niet aanwezig was in dit tijdslot.

De ontvanger van de "klootzak" audio zou hij niet zelf zijn.

Presentatie van Sofien AYARI

Dinsdag 7 februari ging verder met de presentatie van de verdachte Sofien AYARI (raadsvrouw: mr. Isa GULTASLAR), die net als ABDESLAM werd vastgehouden tijdens de aanslagen van 22/03/16 wegens arrestatie na het ontvluchten van de Driesstraat.

Zijn schuld werd pas later gezocht, op bijkomende vorderingen van het federaal parket op 25/05/18, wat het dossier minder omvangrijk maakt.

Hij heeft zich altijd gebruikt gemaakt van zijn zwijgrecht om nergens op te antwoorden, zelfs niet voor het moraliteitsonderzoek waar alleen zijn verklaringen in de dossiers van Parijs en Driesstraat werden opgenomen.

Hij werd veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf in de Driesstraat-zaak. Hij werd door het assisenhof van Parijs veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf, net als KRAYEM, omdat hij op 13/11/16 naar Schiphol was gereisd (het vonnis van het assisenhof van Parijs, pagina 51, stelt dat ze deze reis maakten omdat ze daartoe opdracht hadden gekregen); hij woonde in de verschillende schuilplaatsen en moet op de hoogte zijn geweest van de verschillende aanslagenplannen.

Deze Tunesiër, alleenstaand, kinderloos, wiens kunya Abou Hamza is (en soms Abou Hamed volgens KRAYEM) leefde in juni en juli 2015 in Syrië (hij raakte gewond aan de kaak) waar hij deel uitmaakte van dezelfde brigade als KRAYEM en keerde terug naar Europa waar ABDESLAM hem en KRAYEM ging opzoeken in Ulm (Duitsland) om ze terug te brengen naar Brussel in de Henri Bergerstraat in Schaarbeek (waar de bommen voor Parijs werden voorbereid). Daarna duikt hij onder op een schuilplaats in Charleroi.

Alle hoofdrolspelers van de Parijse en Brusselse dossiers gingen door dezelfde schuilplaatsen (Henri Bergerstraat in Schaarbeek, Tentoonstellingslaan in Jette, Driesstraat in Brussel waar het huurcontract ingaat op 02/12/15, begin van de vermeende inbreukperiode voor Brussel), daarna voor sommigen, na spanningen, Max Roosstraat).

Hij werd gearresteerd op 18/03/16 enkele dagen na de schietpartij in de Driesstraat.

ABRINI zal zeggen dat ABDESLAM, en al degenen die in de schuilplaatsen waren, op de hoogte waren van de plannen om eraan deel te nemen: als je in de schuilplaatsen bent, betekent dit dat je was gepland voor de aanslagen; er was geen productie van TATP voor Brussel vóór de Max Roosstraat waar de voorbereidingen voor de aanslagen in Brussel echt begonnen. ABRINI en KRAYEM zeggen dat AYARI en ABDESLAM, die niet naar de Max Roosstraat kwamen, niets te maken hebben met de aanslagen in Brussel.

Er is geen testament van AYARI gevonden.

Presentatie van Salah ABDESLAM

Dinsdag 7 februari ging verder met de presentatie van de verdachte Salah ABDESLAM (raadspersonen: mr. Delphine PACI en mr. Michel BOUCHAT), die net als AYARI werd vastgehouden tijdens de aanslagen van 22/03/16 omdat hij was gearresteerd na het ontvluchten van de Driesstraat.

Hij werd veroordeeld tot een onsamendrukbare levenslange gevangenisstraf in Parijs. Hij is de enige overlevende van de aanslagen in Parijs. Hij had drie zelfmoordterroristen afgezet bij het Stade de France voordat hij vertrok en vluchtte.

Zijn kunya is Abu Abderrahman; er werd een ongedateerde brief gevonden in de PC Max Roos die mogelijk bestemd zou zijn voor emir Oussama ATAR: ABDESLAM klaagt in deze brief over het feit dat zijn riem in Parijs niet werkte omdat hij defect was, dat hij terugkeerde naar Brussel om de klus af te maken en vraagt dat zij ervoor zorgen dat hij over betere uitrusting zou beschikken.

Er is, volgens de Staatsveiligheid, sprake van zijn ongetekende testament en van de envelop die verloren zou zijn gegaan tijdens de vlucht uit de Driesstraat.

Hij heeft altijd gebruik gemaakt van zijn zwijgrecht over de aanslagen in Brussel, met als enige herhaalde verduidelijking dat hij sinds zijn gevangenschap niets met deze aanslagen te maken had. Voor de aanslagen in Parijs is er maar één hoorzitting geweest waarin hij gesproken heeft.

Hij heeft een verloofde sinds 2010. Zijn verloving werd gevierd op 15/10/15 in aanwezigheid van ABRINI.

ABDESLAM treedt op als chauffeur sinds hij een tiental reizen heeft gemaakt om in Hongarije, Duitsland, ... mensen op te halen die terugkeerden uit Syrië, van wie sommigen deel zullen uitmaken van de terroristische expeditie naar Parijs.

Hij keerde op 14/11/15 uit Parijs terug naar België en ging door de schuilplaatsen in de Bergerstraat, de Tentoonstellingslaan en de Driesstraat.

Daarna werden de 3 brieven, die ABDESLAM had geschreven aan zijn moeder, zijn zus en zijn verloofde Yasmina aan wie hij het huwelijk had beloofd dat hij moest afzeggen omdat Allah anders had besloten, voorgelezen en uitgelegd.

Hij werd door de onderzoeksrechter later en gedeeltelijk aangeklaagd voor de aanslagen in Brussel.

Dinsdag 7 februari werd vervolgens meer dan 1u30 onderbroken voor een breuk in de elektriciteitskabels in het Justitia-gebouw, om daarna weer verder te gaan met enkele vragen aan de 4 getuigen, brandweerlieden en leden van de hulpdiensten, de eerstelijnshulpverleners: de federale procureur bedankte hen voor hun tussenkomst. Een advocaat van L4B stelde enkele vragen over de veiligheidsperimeter en vroeg naar details die niet relevant waren voor het ontdekken van de waarheid.

Presentatie van Osama ATAR

Dinsdag 7 februari eindigde met de start van de presentatie van de verdachte Osama ATAR (zogenaamd overleden en zonder raadspersoon), kunya Abou Ahmed (de chemist) of zelfs Abu Yaser al-Baljeki of al-Iraqi.

ATAR, de neef van de gebroeders EL BAKRAOUI die hij in 2012-2013 veel bezocht in de gevangenis tijdens hun opsluiting (en radicalisering), vertrok in 2004 naar Irak waar hij in 2005 door de coalitietroepen werd gearresteerd en in 2007 werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf vervolgens teruggebracht tot 10 jaar gevangenisstraf; hij verblijft met name in de Amerikaanse gevangenis van Abou Ghraib bij Bagdad; na aanvaarding van de afgifte van een paspoort door het Belgische Buitenlandse Zaken als resultaat van een intense campagne georganiseerd door zijn familie en bepaalde publieke figuren - die zijn medische problemen onder de aandacht brengen - kon hij in 2012 terugkeren naar België waar hij werd voorgesteld, bij terugkeer, aan een onderzoeksrechter die hem in staat van beschuldiging stelde maar hem niet onder een aanhoudingsbevel plaatste; ter zitting wordt toegelicht dat de rechter-commissaris er rekening mee heeft gehouden dat hij al 7 jaar vastzat (hij ontmoette er de oprichters van IS) en dat de hem ten laste gelegde feiten in strijd zouden kunnen zijn met de non bis in idem regel (je kunt iemand niet twee keer vervolgen voor dezelfde feiten). Bij zijn terugkeer in België weigerde hij zich door een dokter te laten zien en verklaarde hij geen medicijnen te gebruiken en niet ziek te zijn; in de moraliteitsenquête praten zijn zussen over gezondheidsproblemen. Hij keerde eind 2013 via Turkije terug naar Syrië na een kort verblijf in Tunesië, waar hij administratief werd gearresteerd en uitgewezen, wegens een onuitgewist signalement.

Voor velen is ATAR een "legende"; hij is de emir en de organisator van de aanslagen in Europa.

Op woensdag 8 februari ging deze presentatie verder en werd de plaats van ATAR in de structuur van IS toegelicht: aan de top van IS wordt de zelfverklaarde kalief, Abu Bakr AL-BAGHDADI, omringd door een beperkt comité waar Abou Mohammed AL ADNANI duidelijk in de kijker staat; binnen IS zijn er dwarsverbanden tussen enerzijds het Bureau of de External Operations Cell (COPEX), onder leiding van AL ADNANI, en anderzijds de Speciale Brigade die als elite-eenheid optreedt (de Liwa As Saddiq), ook in het leven geroepen door AL ADNANI.

COPEX kon net zo goed aanslagen in Europa kunnen organiseren als in de Arabische wereld, zoals in Tunesië. Leden van de Liwa As Saddiq waren elitestrijders met een bewezen staat van dienst na een specifieke training in explosievenproductie, gijzelingbeheer en het gebruik van versleutelde communicatietechnologie. De Liwa As Saddiq werd naar verluidt geleid door ATAR; KRAYEM en LAACHRAOUI zouden er deel van hebben uitgemaakt.

Gezien de elementen die in het onderzoek naar voren zijn gebracht, verschijnt Abou Mohamed AL ADNANI, "woordvoerder" van IS en "directeur externe operaties", als de "baas", de laatste verantwoordelijke voor de aanslagen in Brussel en Parijs, onder wiens leiding Oussama ATAR ex-nihilo de "cellen" van Brussel en Parijs creëerde.

De link tussen de mensen van Molenbeek en Laken zou in werkelijkheid zijn gemaakt door ATAR in Syrië, volgens de verklaring van KRAYEM.

ATAR stierf naar verluidt in november of december 2017 in Syrië of Irak tijdens drone-aanvallen.

Binnen IS gold een baardplicht en een verbod op het dragen van westerse of merkkleding; ze droegen noch dure maatpakken of spijkerbroeken. Een lid van IS onderscheidde zich van de burgerbevolking doordat hij altijd gewapend was, een "religieuse politie"-vest droeg als hij er deel van uitmaakte, of doordat hij een propagandistische functie had door middel van preken voor een meer ethisch leven.

De familie van ATAR verklaarde tijdens het zedenonderzoek dat hij de plaatsing van een scherm voor de televisie had opgelegd zodat het blote hoofd van de presentatrice niet te zien was.

Vragen gericht aan onderzoekers en getuigen

Donderdag 9 februari stond, evenals de dagen van de week van 13 tot 16 februari (vóór de rustweek) zullen zijn, in het teken van vragen en antwoorden van het federaal parket, van de burgerlijke partijen en van de verdediging van de beklaagde aan de getuigen van fase 1, namelijk de eerstelijnshulpverleners. Vanaf fase 2 zullen namelijk de getuigen die tussenkwamen in de eerste onderzoeken in Zaventem en Maalbeek,aan bod komen en, vanaf fase 3, degenen die later tussenkwamen in het onderzoek.

Zo werd gespecificeerd dat tourniquets werden geplaatst door soldaten die hun broeksriemen en gordems gebruikten, dat de TATP voor de twee locaties van een redelijk vergelijkbare fabricage was, dat de bouten en schroeven op de twee locaties vergelijkbaar waren.

Op verschillende vragen van het slachtoffer Philippe Vandenberghe, slachtoffer in Zaventem, die ze rechtstreeks kon stellen in afwezigheid van zijn persoonlijke raadsman, maakte de voorzitter duidelijk dat ze de betekenis begreep van de vragen die hij stelde, gericht op het benadrukken van de mogelijke fouten of tekortkomingen als bron van mogelijke professionele verantwoordelijkheid van de mensen die tuseengekomen waren, om onmiddellijk te specificeren dat ze deze vragen niet zou stellen omdat ze, hoe begrijpelijk ze ook zijn, ontsnappen aan de missie van het Hof van Assisen dat voor alle feiten aanhangig is gemaakt over de vraag of elk van de 10 beklaagden schuldig of onschuldig is aan de feiten waarvan zij worden beschuldigd, en aan niets anders.

Voor zover alle vragen door het filter van de Voorzitster gaan, in tegenstelling met de regels van het proces in Parijs, zal elke vraag die niet direct verband houdt met de verantwoordelijkheid van de verdachte worden afgewezen en dus niet worden gesteld.

De presentaties van de onderzoekers bevatten meer dan 4.500 slides om een sterke samenvatting te kunnen geven van een onderzoek die in meer dan 300 dozen samenzit: deze slides werden ons op 12 februari meegedeeld en zijn in ons bezit.

Donderdag 9 februari eindigde met vragen van verschillende partijen.

We zullen vooral onthouden:

 • Deegrollen (om het drogen te versnellen) waren aanwezig in de Driesstraat en de Max Roosstraat. Er waren alleen sporen van TATP op de rollen van de Max Roosstraat.
 • Er zijn drie tot vier mensen nodig om 130 kg TATP te maken.
 • KRAYEM geeft aan dat hij de batterijen niet heeft geplaatst wanneer hij zich naar de metro begaf. Als hij de twee batterij niet heeft geplaatst, wat als hij deze tas in de metro stopt en in de metro achterlaat? Als Khalid EL BAKRAOUI zichzelf opblaast en de andere zak is in de buurt, bestaat het risico van "sympathie-ontploffing". Zelfs zonder ontsteker bestaat het risico op explosie.
 • De luchthaven is een "soft target" zoals een voetbalstadion en een treinstation omdat het essentiële doorgangsplaatsen zijn voor het publiek. Voor het actieplan van 2016 was er een noodplanningsorganisatie na de ramp in Ghislenghien in 2004. De bezorgdheid over bomaanslagen bestond al sinds 2001, toen de moordenaars van commandant Massoud hun achterbasis in Brussel hadden: deze realiteit is geïntegreerd in de analyse van risico-elementen door de Brusselse brandweer. De aanslag op het Joods museum in mei 2014 bereidde hen ook voor op deze mogelijkheid. De training werd aangepast: verschillende prioriteit in het handelen, eerst het bloeden ter plekke stoppen en daarna zorg op een spoedlocatie voortzetten: oorlogsgeneeskunde is aangeleerd en lessen werden getrokken na de aardbeving in Haïti in 2010
 • De tas van ABRINI werd achtergelaten in Zaventem nabij Délifrance in de richting van de check-in: hij werd achtergelaten op een plek waar mensen erover konden struikelen, met een springlading die vergelijkbaar was met de andere tassen. Het is niet eenvoudig om een bom te neutraliseren zonder te weten hoe je die moet maken. Aan de andere kant is de manipulatie van het verwijderen van de batterij die zou zijn gedaan door een van de drie zelfmoordterroristen uit Zaventem eenvoudig. Desalniettemin bestaat er een kans op ontploffing bij onjuiste hantering, bijvoorbeeld door het aanraken van de drukknop. In de zak van de bom die in Zaventem werd gevonden, zaten batterijen. Een explosie is sterker met een rechtopstaande zak. We zien geen drukknop in de hand van Khalid EL BAKHRAOUI in de metro, alleen een draadje in de mouw
 • Er patrouilleerden soldaten in Kunst-Wet in het kader van de operatie "Vigilant Guardian". Volgens Defensie: “Na de aanslagen op Charlie Hebdo werd een analyse van de nationale veiligheidssituatie uitgevoerd. Het leger is ingezet om de politie te helpen bij het beveiligen van gevoelige locaties.” Antwoord: het is de politie die gevoelige sites definieert en niet het leger. OCAD analyseert de dreiging, vervolgens stelt het crisiscentrum de maatregelen vast, de hogere politieleiding ontvangt de informatie en we hebben een versterking van de verdediging
 • Het schema van een afstandsbediening van een explosief kan heel eenvoudig zijn
 • Het horen van het "recept" ("carvette") beschreven door Najim LAACHRAOUI: "Wat we hebben weten te bemachtigen is 60% salpeterzuur, voor nitroglucole, kunnen we het maken met 60% salpeterzuur? Zeg hem dat hij het daar probeert en ons iets laat weten. Je weet dat we hier zijn, we hebben niets te doen, we zijn de hele dag in het appartement en we hebben tijd om te testen, zie je wel, we zullen zien" laat de getuige zeggen dat het militaire techniek is, maar dat als de experts van als het politielaboratorium de relevantie ervan zou inzien, zouden ze zeggen: "het heeft geen zin, je krijgt een teveel aan zuur, het slaat nergens op". Een teveel aan zuur kan de kristallen van TATP (ook wel acetonperoxide genoemd) instabieler maken. De getuige specificeerde dat het feit dat LAACHRAOUI het probeerde aantoonde dat hij niet wist waar hij heen ging en dat hij geen wetenschappelijke term gebruikte, waardoor men dacht dat hij niet wist waar hij heen ging en dat hij niet weet niet waarom deze tests deze resultaten geven
 • Op vragen van mr.COURTOY, raadsman van Smaïl FARISI, wordt gespecificeerd dat elke kleine vuilnisbak een 12 liter bak is, met een maximum van 15 kg per vuilnisbak, wat een idee geeft van de hoeveelheid TATP in de twee Maalbeek-zakken. De afstand tussen Max Roos en de Kazerneslaan die KRAYEM aflegde om de bommen te verplaatsen is 7,5 km, waarvoor 4 reizen nodig waren (één per bom, maar slechts twee reizen met een volle tas), wat de raadsmannen ertoe noopt te zeggen dat het zeer riskant was. Op het bezwaar van deze advocaat dat KRAYEM voorzichtiger zou zijn geweest om Smaïl FARISI om hulp te vragen om uiteindelijk maar één reis te maken, antwoordt de getuige dat het nog gevaarlijker is om met de twee tassen naast elkaar te reizen omdat als de ene naast de andere ontploft, de situatie nog erger is (de tweede bom kan ontploffen uit sympathie). Dezelfde advocaat voegt eraan toe dat als hij weet dat er TATP in het toilet zit, hij er niet Destop in gooit om het te ontstoppen. Er wordt geantwoord dat zwavelzuur zich met water vermengt.
 • TATP heeft een streke geur die ontstaat tijdens het fabricatieproces; de sprekers hebben zelf die geur geroken.

De komende week

Vragen van de burgerlijke partijen, procureur en advocaten van de verdachte gericht aan de onderzoekers en getuigen.

Ondersteuning en verdediging

V-Europe verleent steun aan elk slachtoffer van terrorisme dat daarom verzoekt. Elke dag is minstens één van onze coördinatoren aanwezig op de proef, in een opvallend wit jasje met het V-Europe-logo op de rug. Laat ze gerust weten dat u er bent als u dit wenst. Meer informatie over onze coördinatoren vindt u op de website van V-Europe, op volgend nummer: +32 10 86 79 98 of per e-mail: info@v-europe.org.

Wilt u verdedigd worden tijdens het proces? V-Europe heeft een groep van advocaten opgericht die de slachtoffers tijdens het proces verdedigen. Guillaume Lys, Nicolas Estienne, Adrien Masset en Sanne de Clerck bundelen hun krachten om u te verdedigen tijdens dit lange proces. Meer informatie hier of per e-mail naar 22-3@v-europe.org.

Uw mening is belangrijk voor ons!

Heeft u advies of opmerkingen om de nieuwsbrief te verbeteren? Aarzel niet om een e-mail te sturen naar Florian Jehin: florian.jehin@v-europe.org.

Neuvième semaine du procès
Newsletter résumant la neuvième semaine du procès