Derde week van het proces
Nieuwsbrief (week van de 19/12/2022)

Welkom bij de derde editie van de V-Europe nieuwsbrief voor het proces van 22 maart, die tevens het einde van het jaar betekent voor dit proces. Volgende week is er geen eindejaarszitting en het proces wordt hervat op dinsdag 3 januari 2023.

Wilt u deze nieuwsbrief per e-mail ontvangen? Aarzel dan niet om een e-mail te sturen naar Florian Jehin: florian.jehin@v-europe.org.

De afgelopen week 

De week begon op maandag 19 december met het meedelen het kortgeding van de beschuldigden over hun transfervoorwaarden tegen de Belgische Staat. De Voorzitster gaf vervolgens meer informatie rondom de lijst van getuigen en de getuigenissen zelf. Getuigen zullen alleen naar de rechtbank moeten komen, met alleen de mogelijkheid om door de emotionele steunhond tijdens het proces te worden vergezeld. Getuigen kunnen met een geschreven tekst komen, maar die wordt in het dossier opgenomen. De Voorzitster herinnerde tevens aan het mondelinge karakter van de procedure. De procureur van het federaal parket leest vervolgens het vonnis voor van het Hof van Assisen van Parijs betreffende de aanslagen van 13 november, aangezien deze twee aanslagen met elkaar verband houden. Vervolgens lazen de advocaten hun pleidooien voor en werd de zitting rond het middaguur gesloten. Ongeveer vijftien burgerlijke partijen waren die dag aanwezig. Abdeslam, Abrini, Krayem en Asufi waren afwezig.

De Voorzitster heeft op dinsdag 20 december de wijzigingen in het tijdschema aangekondigd naar aanleiding van de juridische stappen die de beklaagden hebben ondernomen tegen de Belgische Staat. Aangezien sommige beklaagden besloten niet te spreken zolang de zaak niet is opgelost, besloot de voorzitster het verhoor van de beklaagden uit te stellen en te beginnen met de verhoren van de onderzoekers. De exacte roosterwijzigingen staan op de kalenderpagina. Vervolgens namen Nicolas Estienne en Guillaume Lys, advocaten van V-Europe, het woord om de jury en de voorzitster te wijzen op de logistieke en psychologische moeilijkheden die deze wijzigingen in het tijdschema voor de burgerlijke partijen meebrengen. Het doel was het proces opnieuw te richten op de slachtoffers van de aanslagen, aan wie tot dan toe in het proces weinig aandacht was besteed. Hun interventie bracht grote emotie in de rechtszaal, maar ook bij henzelf. 

De voorzitster gaat vervolgens verder met de burgerlijke partijstelling, met en zonder advocaten. De hoorzitting werd rond het middaguur gesloten. Ongeveer tien burgerlijke partijen waren die dag aanwezig. Abdeslam was afwezig.

Het verhoor van de onderzoekers begon vervolgens op woensdag 21 december na het afleggen van de eed. De drie onderzoeksrechters die belast waren met het onderzoek, hebben hun methodologie gepresenteerd, alsook hun rechten en plichten die verschillen van die van het federale parket. Deze onderzoeksrechters zijn immers neutraal en onderzoeken zowel voor als tegen de feiten waarvoor zij zijn aangezocht. De onderzoeksrechters riepen vervolgens de eerste getuige op, de heer DEVOS, die commissaris van de luchthavenpolitie van Zaventem was. Hij beschreef zijn acties en die van zijn mannen op 22 maart 2016. Kapitein PORIAU kwam vervolgens getuigen. Hij had de leiding over het militaire peloton dat ten tijde van de aanslagen op de luchthaven was gestationeerd, en ook hij beschreef zijn optreden en dat van de soldaten onder zijn bevel tijdens de aanslagen van 22 maart in Zaventem. Het was duidelijk dat hij ten tijde van de aanvallen anders handelde dan de politie, omdat militairen niet getraind zijn om in een civiele omgeving in te grijpen. Majoor KEYMOLEN kwam toen het optreden van de brandweerlieden op 22 maart in Zaventem toelichten, en het was heel duidelijk dat de aanslagen deze man sterk getekend hadden. Hij benadrukte de complexiteit van de interventie in Zaventem, vooral omdat brandweerlieden normaal niet werken op een plaats waar zij gevaar kunnen lopen, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een derde bom. Vervolgens nam majoor PINOLI het woord om de ontmijningsoperaties van 22 maart toe te lichten. Hij legde ook op zeer educatieve wijze uit hoe een bom werkt, zodat iedereen de aard van het wapen waarmee deze aanslagen worden gepleegd kon begrijpen. De zitting werd rond 18.00 uur gesloten en er waren 25 burgerlijke partijen aanwezig. Abdeslam, Krayem en Abrini waren afwezig tijdens de zitting.

Op donderdag 22 december kwam de DR6, de gerechtelijke politie, naar de luchthaven van Zaventem om haar bevindingen te presenteren. Het was een emotionele dag, vooral omdat de gerechtelijke politie beelden heeft getoond van de slachtoffers van de aanslagen. Daarna kwam de DVI, de Distaster Victim Identification, presenteren welke methoden worden gebruikt om de slachtoffers van de aanslag te identificeren. De zitting werd om ongeveer 15.30 uur geschorst en er waren ongeveer vijftien burgerlijke partijen aanwezig. Abdeslam en Krayem waren afwezig, en Abrini was 's ochtends afwezig, maar kwam in de namiddag wel terug.

Geen enkel jurylid verliet de jury gedurende de hele week. Het tijdschema van het proces is volledig gewijzigd als gevolg van de juridische actie van de beklaagden en de laatste versie van het tijdschema is beschikbaar op de kalenderpagina van onze website. 

Een woord van Meester Guillaume Lys, advocaat van V-Europe

Hier is een bericht van de heer Guillaume Lys, advocaat van V-Europe en vele burgerlijke partijen tijdens dit proces:

"Het was tijd om de slachtoffers weer centraal te stellen in het debat. Het was tijd om opnieuw over de feiten te praten, over wat er sinds 22 maart is gebeurd en over degenen die sinds die dag in hun ziel en in hun wezen zijn geraakt. We hebben te veel klachten van de beklaagden gehoord over hun voorwaarden voor overplaatsing. Deze klachten, die na verloop van tijd steeds meer lijken op voorwendsels om niet over de grond van de zaak te hoeven praten. En dus van wat hen belast. De voorzitster herinnerde ons eraan dat het debat over de voorwaarden voor overplaatsing niet het debat van het hof van assisen is. De rechtbank is er om de verantwoordelijken voor wat er gebeurd is te veroordelen. De interventie op dinsdag 20 december van Me Estienne, lid van ons advocatencollectief, was in dit opzicht heilzaam. En sinds donderdag zijn we eindelijk tot de kern van de zaak doorgedrongen. Zaventem. De onderzoekers. Harde beelden. Getuigenissen die moeilijk te horen zijn. Maar noodzakelijk om te begrijpen en te beoordelen wat er gebeurd is. Na een moeilijke start, op zijn zachtst gezegd, is het proces eindelijk op de rails. Moge de vakantieweek iedereen in staat stellen zich met zijn naasten op te laden, voordat de hoorzittingen in januari worden hervat. We zullen het over Maelbeek hebben. En we zullen er zijn vanaf het begin."

De komende week

In de laatste week van het jaar zijn er geen hoorzittingen gepland en maandag 2 januari 2023 is een feestdag. De hoorzittingen zullen dus worden hervat op dinsdag 3 januari 2023 en zullen duren tot en met vrijdag van die week.

Op dinsdag 3 januari 2023 komen de getuigen hun bevindingen toelichten in Maelbeek, vergelijkbaar met wat deze week is gedaan voor de luchthaven. Deze getuigenissen worden afgesloten op woensdag 4 januari 2023, alvorens over te gaan naar de volgende fase van het onderzoek met de voorstelling van de eerste onderzoeksdocumenten, die eerst op Zaventem gericht zijn. 

Het gedetailleerde tijdschema op de website geeft de laatste updates van de planning.

Ondersteuning en verdediging

V-Europe verleent steun aan elk slachtoffer van terrorisme dat daarom verzoekt. Elke dag is minstens één van onze coördinatoren aanwezig op de proef, in een opvallend wit jasje met het V-Europe-logo op de rug. Laat ze gerust weten dat u er bent als u dit wenst. Meer informatie over onze coördinatoren vindt u op de website van V-Europe, op volgend nummer: +32 10 86 79 98 of per e-mail: info@v-europe.org.

Wilt u verdedigd worden tijdens het proces? V-Europe heeft een groep van advocaten opgericht die de slachtoffers tijdens het proces verdedigen. Guillaume Lys, Nicolas Estienne, Adrien Masset en Sanne de Clerck bundelen hun krachten om u te verdedigen tijdens dit lange proces. Meer informatie hier of per e-mail naar 22-3@v-europe.org.

Uw mening is belangrijk voor ons!

Heeft u advies of opmerkingen om de nieuwsbrief te verbeteren? Aarzel niet om een e-mail te sturen naar Florian Jehin: florian.jehin@v-europe.org.

Troisième semaine du procès
Newsletter résumant la troisième semaine du procès (19/12/2022)